1. Čo sú to alchymistické symboly?

Pôvodne boli koncipované ako súčasť alchýmie alebo protovedy (predvedy), z ktorej sa neskôr vyvinula chémia. Až do 18. storočia sa spomínané symboly používali na označenie určitých prvkov a zlúčenín. Symboly sa v značkách alchymistov mierne líšili, takže tie, ktoré poznáme dodnes, sú výsledkom štandardizácie týchto značiek.

2. Ako vyzerajú alchymistické symboly?

Podľa Paracelsa sú tieto znaky známe ako prvé tri:

soľ - označujúca základ látky - označené vo forme kruhu s jasne vyznačeným horizontálnym priemerom,

ortuť, čo znamená tekutú väzbu medzi vysokou a nízkou hodnotou, je kruh s polkruhom navrchu a krížikom dole,

síra - duch života - trojuholník spojený krížom.

Nasledujú symboly pre prvky zeme, všetky vo forme trojuholníkov:

 • Zem je trojuholník so základňou navrchu, cez ktorú prechádza vodorovná čiara,
 • Voda je trojuholník so základňou navrchu,
 • Vzduch je tradičný trojuholník s vodorovnou čiarou,
 • Oheň je tradičný trojuholník.

Kovy označené symbolmi planét a nebeských telies:

 • zlato - zodpovedá Slnku - jeho symbolom je graficky znázornené Slnko s lúčmi,
 • striebro - symbolizuje Mesiac - grafická podoba novu - takzvaný croissant
 • meď - zodpovedá Venuši - je to symbol kruhu s pripojeným krížom - symbol ženskosti,
 • železo - symbolizuje Mars - znak mužnosti - kruh a šíp,
 • cín - symbolizuje Jupiter - znamenie vo forme ornamentu,
 • ortuť - symbol Merkúra (opísaný vyššie),
 • olovo - zodpovedá Saturnu - symbol vyzerá ako malé písmeno h, zakončené krížikom v hornej časti.

Alchymistické symboly tiež zahŕňajú:

Ouroboros je had, ktorý žerie svoj vlastný chvost; v alchýmii symbolizuje neustále sa obnovujúci metabolický proces; je to dvojča kameňa mudrcov.

Heptagram - znamená sedem planét známych alchymistom v staroveku; ich symboly sú zobrazené vyššie.

Recenzujete: Alchymistické symboly

Symbol síry v alchýmii

Síra je jednou z troch nebeských látok (síra, ...

Symbol potaše v alchýmii

Potaš (uhličitan draselný) bol široko používaný v ...

Symbol zinku v alchýmii

"Filozofická vlna" bola oxid zinočnatý, ...